Foglalás
Bezár

Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról

Tisztelt Vendégeink!

Ezúton tájékoztatjuk önöket arról, hogy a HOTEL & MORE Operation Kft. (1029 Budapest, Tamara utca 5.) a 2700 Cegléd, Fürdő u. 24. alatt található, Hotel Aquarell néven üzemelő szállodában, elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működtet. A szálloda elektronikus megfigyelőrendszereit a Flame-tech Kft. munkatársai kezelik.

Tájékoztatjuk, hogy a kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a
személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe a jelen tájékoztató ismeretében bemegy.

A kezelt adatok köre: a vendégek a kép- és hangfelvételeken látszódó arcképmása, hangja, és egyéb személyes adatai.

A HOTEL & MORE Operation Kft. általi adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-58612/2012

Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket a biztonsági szolgálat helyiségében található szerver 3 munkanapig tárolja.

A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosultak a HOTEL & MORE Operation Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói. A kamerák felvételének megtekintésére a szálloda igazgatója.,helyettese vagy ezen személyek akadályoztatása esetén a szálloda mindenkori ügyeletes vezetője jogosult.

A HOTEL & MORE Operation Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

A HOTEL & MORE Operation Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, a kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a HOTEL & MORE Operation Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy, személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet a Service 4 You Operation Kft-től. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen kívül tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá, a Nemzeti Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Kamerával megfigyelt helyiségek (kamera száma alapján):

I. A kamerák első csoportja

A szálloda parkolójának, külső bejáratainak területét lefedő kamerák, melyek használatának célja a parkolóban elhelyezett autók vagyonvédelme.

A kamerák az alábbi területekre irányulnak:

Recepció (1. monitoron)
Kávézó külső (1. monitoron)
Főbejárat (1. monitoron)
Étterem terasz (1. monitoron)
Gazdasági bejárat (1. monitoron)
Parkoló (1. monitoron)


II. A kamerák második csoportja

A szálloda külső bejáratait, és a vendégek számára nyitva álló tereit figyelő kamerák. A megfigyelés célja elsősorban a szálloda vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel, és a szálloda vendégeinek a szállodába behozott vagyontárgyaival kapcsolatos vagyonvédelem, melyre tekintettel különösen indokolt a szálloda bejáratainak, recepciójának, közös helyiségeinek megfigyelése. A megfigyelés célja továbbá a szálloda közös helyiségeiben előforduló balesetek megelőzése, illetve körülményeinek feltárása.

A kamerák az alábbi területekre irányulnak:

Kávézó bejárat (2. monitoron)
Recepció (2. monitoron)
Játszóház (2. monitoron)
Földszint lépcsőház (2. monitoron)
Gazdasági bejárat (2. monitoron)


III. A kamerák harmadik csoportja

A szálloda éttermét és a vendégek számára nyitva álló tereit figyelő kamerák. A megfigyelés célja elsősorban a szálloda vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel, és a szálloda vendégeinek a szállodába behozott vagyontárgyaival kapcsolatos vagyonvédelem, melyre tekintettel különösen indokolt a szálloda éttermének, annak bejáratainak, közös helyiségeinek megfigyelése. A megfigyelés célja továbbá a szálloda éttermében, közös helyiségeiben előforduló balesetek megelőzése, illetve körülményeinek feltárása. Továbbá, az étteremben található kamerák elhelyezését indokolja a vendégek által az éttermi részlegre mind gyakrabban magukkal vitt és gyakran őrizetlenül hagyott nagyobb értékű vagyontárgyakkal kapcsolatos vagyonvédelmi cél is.

A kamerák az alábbi területekre irányulnak:

Étterem bejárat (3. monitoron)
Étterem mennyezet (3. monitoron)
Különterem (3. monitoron)
Konyha (3. monitoron)IV. A kamerák negyedik csoportja

A szálloda wellness részlegén üzemelő gyógyászati részleget, illetve azok közvetlen környezetét figyelő kamerák. A megfigyelés célja az élet és testi épség védelme, a gyógyászati részlegben előforduló balesetek lehetőségének minimalizálása és annak elősegítése, hogy a gyógyászati részlegben bekövetkező esetleges balesetekre a szálloda személyzete mihamarabb reagálni tudjon. Továbbá, a gyógyászati részlegen található kamerák elhelyezését indokolja a vendégek által a gyógyászati részlegre mind gyakrabban magukkal vitt és gyakran őrizetlenül hagyott nagyobb értékű vagyontárgyakkal kapcsolatos vagyonvédelmi cél is.

A kamerák az alábbi területekre irányulnak:

Gyógyászat (4. monitoron)
Gyógyászat folyosó közlekedő (4. monitoron)V. A kamerák ötödik csoportja

A szálloda belső közlekedési útvonalait, lépcsőházait, bejáratait, és a vendégek számára nyitva álló tereit figyelő kamerák. A megfigyelés célja elsősorban a szálloda vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel, és a szálloda vendégeinek a szállodába behozott vagyontárgyaival kapcsolatos vagyonvédelem, melyre tekintettel különösen indokolt a szálloda közlekedési útvonalainak, lépcsőházainak, közös helyiségeinek megfigyelése. A megfigyelés célja továbbá a szálloda közös helyiségeiben előforduló balesetek megelőzése, illetve körülményeinek feltárása.

A kamerák az alábbi területekre irányulnak:

Földszint, 1,2,3, emeleti lépcsőházak, folyosók (4. monitoron)

A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. Adatkezelési tájékoztató Rendben